Informatie voor verwijzers

Om gebruik te maken van de Kledingbank Nijmegen e.o. is een verwijsbrief nodig. Hiermee is duidelijk dat de persoon aan de inkomensnorm voldoet.

Als je cliënt al gebruikmaakt van de Voedselbank, kan hij/zij daar een verwijsbrief voor de Kledingbank aanvragen. Deze brief is na ondertekening één jaar geldig en moet bij elke afspraak meegenomen worden.

Als je cliënt geen gebruikmaakt van de Voedselbank, geldt de inkomensbeoordeling als toegangscriterium. Dit is dezelfde inkomensbeoordeling als de Voedselbank gebruikt, je vindt hem hier. Als je cliënt aan dit criterium voldoet, kun je samen de verklaring invullen en ondertekenen. Deze verklaring is één jaar geldig. Je vindt de verklaring hier. Deze verklaring graag printen met briefhoofd verwijzende instantie.

Spreekt je cliënt niet goed Nederlands, dan is het heel prettig als jij de afspraak voor hem/haar inplant.

Het is belangrijk dat je cliënt op de afgesproken tijd aanwezig is.
Dan is er genoeg tijd om kleding uit te zoeken.