DE KLEDINGBANK NIJMEGEN E.O. BESTRIJDT ARMOEDE DOOR TE VOORZIEN IN DE BASISBEHOEFTE KLEDING. OOK DRAGEN WE BIJ AAN HET WAARDEVOL GEBRUIK VAN RESTPARTIJEN KLEREN.

 

De Kledingbank Nijmegen e.o. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de gemeenschap. Dat doen we door kwalitatieve kleding te geven aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Dit draagt ook bij aan de groei van zelfvertrouwen en waardigheid bij individuen en gezinnen die het nodig hebben.

Met de donaties van mensen en bedrijven doen we iets positiefs voor de gemeenschap. Mensen die minder geld hebben kunnen zo fijne, passende kleding dragen. Met het hergebruik van gedragen kleding, dragen we ook bij aan duurzaamheid en het verminderen van afval.

Samen met onze betrokken vrijwilligers willen we mensen ondersteunen in tijden van nood. We nodigen je uit om deel uit te maken van onze missie en samen met ons een verschil te maken in het leven van anderen.

De Kledingbank is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 56209339.

Beloningsbeleid

De medewerkers en bestuursleden krijgen geen vergoeding. De coördinator krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Gerda Niemeijer, voorzitter
  • Paul Wilmink, penningmeester
  • Jan van Vessem, secretaris
  • Lilia Volkova
  • Annelies Boonman
  • Ellen Brühl

ANBI

Op 21 november 2012 heeft de Belastingdienst de Kledingbank Nijmegen e.o. de ANBI-status gegeven.

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Het is een wettelijke status die organisaties krijgen wanneer ze zich inzetten voor het algemene belang in de samenleving. De Kledingbank Nijmegen e.o. heeft deze ANBI-status. Dat betekent dat we transparant zijn en verantwoording afleggen, terwijl we ons inzetten voor het welzijn van onze gemeenschap.