Over de kledingbank

De Kledingbank Nijmegen e.o. heeft als doel het bestrijden van armoede door te voorzien in de basisbehoefte van kleding. Daarnaast draagt de kledingbank bij aan het waardevol gebruik van restpartijen.
De kledingbank wordt hoofdzakelijk gerund door enthousiaste  vrijwilligers. Mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier een zinvolle werkplek en /of zo nodig een opleidingsplaats.

De Kledingbank is een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 56209339.
Op 21 november 2012 heeft de Belastingdienst de Kledingbank aangemerkt als ANBI.