Ik wil graag kleren

Kledingbank Nijmegen e.o. is er voor mensen uit Nijmegen en omgeving die moeilijk rond kunnen komen.

Om gebruik te maken van de kledingbank gelden de volgende spelregels:

  • Als u voldoet aan de inkomensnorm, (zie rekensom voedselbank) dan kunt u met een verwijzing van een hulpverlener, die niet ouder mag zijn dan één jaar, bij ons terecht. Een verwijzer kan bijvoorbeeld zijn de voedselbank, een maatschappelijke werker, sociaal raadsman, woningcorporatie of begeleider. Zij kunnen u als klant van de kledingbank aanmelden. Voor deze aanmelding ondertekent u samen met uw hulpverlener de verklaring. Heeft u vragen hierover, overleg dan met uw hulpverlener.
  • U kunt met een geldige verwijzing om de zes maanden een beroep doen op Kledinbank Nijmegen e.o.. 

Waaraan moet U denken bij de inkomensnorm?

Wij hanteren de zelfde inkomensnorm als de voedselbank. Kijk op voedselbankvoor meer informatie. Komt u uit Nijmegen dan kunt u ook bij de stips hulp krijgen om te kijken of u met uw inkomen aan de norm voldoet.