ANBI

De belastingdienst heeft de Stichting Kledingbank Nijmegen en omgeving op 21 november 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Hierdoor zijn giften aan de Kledingbank direct aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Wij willen graag dat voor iedereen duidelijk is hoe de Kledingbank werkt, wat de inkomsten en de uitgaven zijn, wie het bestuur vormen en wat de plannen voor de toekomst zijn. Op deze pagina vind u alle informatie bij elkaar.

De Stichting heet Stichting Kledingbank Nijmegen en omgeving

Het RSIN nummer is 8520.21.987

U vindt stichting Kledingbank Nijmegen en omstreken op

Winkelsteegseweg 144 (tegenover CWZ), 6543 AR Nijmegen
Te bereiken met buslijn 8, 13 en 99
info@kledingbanknijmegen.nl
tel. 06 53 81 89 45
www.kledingbanknijmegen.nl

De stichting wil zich naast armoedebestrijding ook richten op duurzaamheid en participatie. Zij combineert deze drie elementen in de doelstelling die volgens de statuten luidt:

• het bestrijden van armoede door het voorzien in de basisbehoefte kleding;
• het bestrijden van armoede door te investeren in de doelgroep;
• er voor zijn dat restpartijen kleding en schoeisel (her)gebruikt worden;
• het bieden van mogelijkheden voor dagbesteding, vrijwilligerswerk,
reactivering, opleidingsplaatsen en werkervaring.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Gerda Niemeijer, voorzitter
Kenneth Rengers, penningmeester
Jan van Vessem, Lilia Volkova, Annelies Boonman, Ellen Brühl